Bilkent Holding
Bilkent Holding son üç yılda her zaman ülke büyümesinin üzerinde bir büyüme performansı göstermiş, konsolide aktif büyüklüğü 3,5 milyar TL’yi aşarken, Holding ve bağlı ortaklıklarının toplam cirosu ise 3 milyar TL’yi aşmıştır.
Başlıca Finansal Göstergeler*


 
2017 2016
Toplam Dönen Varlıklar 1.759.574.871 1.358.292.023
Toplam Duran Varlıklar 1.827.792.870
1.693.323.372
Toplam Varlıklar 3.587.367.741
3.051.615.395
Toplam Özsermaye
2.168.424.664
1.708.022.983
Toplam Ciro 3.224.669.359
1.637.539.618
Brüt Kâr 428.393.550
334.269.953
FAVÖK 438.790.975
67.772.079


  2015 2014 2013 2012
Toplam Dönen Varlıklar 1.082.821.723 1.101.166.714 1.040.810.555 830.342.833
Toplam Duran Varlıklar 1.640.395.406 1.552.030.238 1.276.034.242 1.196.082.181
Toplam Varlıklar 2.723.217.129 2.653.196.952 2.316.844.797 2.026.425.014
Toplam Özsermaye 1.682.375.710 1.611.366.004 1.312.028.277 1.233.547.030
Toplam Ciro 1.772.904.109 1.515.536.433 1.621.696.925 1.183.632.194
Brüt Kâr 311.416.619 338.716.854 317.245.032 248.385.284
FAVÖK 127.277.489 404.599.291 164.491.010 515.969.001


• Bağımsız denetimden geçmiş, TL cinsinden TFRS rakamlarıdır.