Bilkent Holding Ortak Değerleri


Ortak Değerlerimiz, Bilkent Holding çatısı altındaki tüm şirketler ve çalışanları için temel bir kılavuzdur. Kurum içinde ve dışında tüm ilişkilerimizin temel yapı taşını oluşturmaktadır.Gelişim

 • İşini etkileyebilecek tüm gelişmeleri  (sektörel, ekonomik, teknolojik gelişmeler vb. ), yenilikleri ve fırsatları araştırır.
 • Yaratıcı bir yaklaşım sergileyerek işini bir adım öteye götürecek gelişmeleri uygular.
 • Yaptığı işle ilgili gelişim olanaklarından (okumak, araştırmak, denemek, geribildirim almak vb.) faydalanarak mesleki ve kişisel anlamda kendini sürekli geliştirir.
 • Sosyal ilişkilerde aktif ve dışa dönüktür, etkili işbirlikleri geliştirmek ve faydalı ilişkiler kurmak için çaba gösterir.
 • İş hayatının gerektirdiği yeni süreç ve uygulamalara (teknolojik, sistemsel, standartlar vb.) hızlıca adapte olur; kendini ve iş yapış şeklini değişime uyumlu hale getirir.
 • Görev alanı içinde, verimliliği ve yarattığı katma değeri artırıcı yönde çalışır.

Güvenilirlik

 • Konusuyla ilgili derinlemesine bilgisi, birikimi ve uzmanlığı ile güven uyandırır.
 • Aldığı kararların ve aksiyonların sorumluluğunu üstlenir, sonuçlarının arkasında durur.
 • İşini, kalite standartlarından ödün vermeden doğru ve zamanında gerçekleştirir.
 • Verdiği sözü (yazılı olmasa dahi) tutar, tutamayacağı sözler vermez.
 • Paydaşlarla (müşteri, tedarikçi, çalışanlar, holding şirketleri vb.) ilişkilerinde açıksözlü ve şeffaf bir yaklaşım sergiler, karşılıklı hakların korunmasını gözetir.

Bağlılık

 • Kendini büyük Bilkent ailesinin bir ferdi olarak görür, "Biz" bilinci ile davranır.
 • Bilkent şirketlerinin "Eğitime Katkı" misyonu doğrultusunda işinde gönülden bağlılık duygusuyla çalışır.
 • Çalışmalarında görev ve sorumluluklarının bilincinde bir tutum sergiler.
 • Şirketler arası birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak menfaat ruhuna uygun tutum ve davranışlar sergiler.
 • Bilkent Grubu içinde çalışmaya uzun vadeli bakar.

Saygınlık

 • Şirketinin ve Bilkent Holding'in saygınlığını tutarlı bir şekilde her platformda yansıtır. (söz ve davranışları, ilişki düzeyi, kılık kıyafet vb.)
 • Uzun vadeli ilişkilerden ve prensiplerden ödün vermez.
 • Yasal ve etik kurallara her koşulda uyar, uyulmasını sağlar.


Bilkent Holding'in her çalışanı Ortak Değerlerimiz doğrultusunda görevini yürütür.