Bilkent Holding, aidiyet duygusu gelişmiş, eğitim ve yaşam standardı yükselmiş,
katma değer yaratan, çağdaş bir insan kaynağı oluşturmak yolunda ilerlemektedir.
İnsan Kaynakları

Bilkent Holding, çalışanlarına yönelik yatırımı kurumsal hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemektedir.

Bilkent Holding, kuruluş amacı "eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleriyle dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almak" olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne destek sağlamak amacıyla aidiyet duygusu gelişmiş, eğitim ve yaşam standardı yükselmiş, katma değer yaratan, çağdaş bir insan kaynağı oluşturmak yolunda ilerlemektedir.

İnsan kaynakları politikasını bu yaklaşım üzerinde oluşturan Holding, çalışanlarına yönelik yatırımı kurumsal hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemektedir. Bu doğrultuda Holding ve şirketlerini ve dolayısıyla da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ni geleceğe taşıyabilecek kişileri seçmeyi ve bu kişilerin iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Çalışan Profili

Ocak 2015 itibarıyla Bilkent Holding'in bağlı şirketleriyle birlikte 18.883 çalışanı bulunmaktadır.İşe Alım Süreci

Bilkent Holding ve bağlı şirketleri, Holding insan kaynakları politikası çerçevesinde hem Holding ve ilgili şirkete hem de topluma en fazla katma değeri yaratacak adayları seçmektedir.

Seçme süreci, aranan adayın nitelikleri, görev, yetki, sorumlulukları ve iş tanımının belirlenmesiyle başlamaktadır. Ardından, her şirket kendi aday veritabanı veya Holding'in aday veritabanından uygun adayları belirlemektedir. Veritabanından söz konusu pozisyona uygun aday bulunamadığında internet veya gazete yoluyla ilan verilerek başvurular alınmaktadır.

Başvurular, Holding'in İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından toplandıysa ön görüşmeler yine bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygun bulunan adaylar teknik ve nihai görüşmelerin yapılması için eleman talebinde bulunan şirkete yönlendirilmektedir. Görüşmenin ardından ilgili şirket uygun adayı işe yerleştirmektedir.

Performans Değerlendirmesi

Performans değerlendirme sistemi çerçevesinde çalışanların bireysel iş performanslarıyla birlikte kurum performansına yaptıkları katkı da ölçülmektedir. Söz konusu sistemde iş değerlendirme ve kademe yapısı, yetkinlik modelleri, kurumsal performans yönetimi sistemiyle ücret yönetim modelleri entegre bir biçimde yer almaktadır. Sistemin temel amacı Holding ve şirketlerinin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum genelinde performans kültürü yaratacak ve üstün performansı destekleyerek şirket vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak modellerin oluşturulmasıdır.

Performans değerlendirmesinin çıktıları öncelikle terfi mekanizmalarında kullanılmakta, bunun yanı sıra kişisel veya mesleki gelişim imkânı sağlayan eğitimlerle çalışanın ödüllendirilmesinde de kriterlerden biri olarak ele alınmaktadır.

Kariyer Geliştirme

Bilkent Holding ve bağlı şirketleri, çalışanlarının kişisel gelişimlerine destek veren eğitim programlarını her yıl düzenli olarak çalışanlarına sunmaktadır. Eğitimlerin konu başlıkları eğitim ihtiyaç analiziyle belirlenmekte ve her şirketten gelen taleplerin değerlendirilmesinin ardından uygulamaya alınmaktadır. Çalışanların yıllık izinlerini kullandığı Temmuz-Ağustos dönemi hariç, her ay iki tam gün olacak biçimde gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda eğitimin ve eğitmenin performansını ölçen "Eğitim Değerlendirme Anketi" yapılarak verilen eğitimin memnuniyet oranı ölçülmektedir.

Kurum Bilinci ve Çalışanlarla İletişim

Bilkent Holding çalışanları yaptıkları işlerden elde edilen katma değerin bağlı oldukları İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne doğrudan kaynak yarattığı bilinciyle hareket etmektedirler. Bu sayede İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca destek olmanın mutluluğunu ve gönül huzurunu taşımaktadırlar. Bu duygu, çalıştıkları kuruma olan aidiyet duygularını perçinlemekte ve uzun yıllar görev yapmaları için onlara motivasyon kaynağı olmaktadır. Bu doğrultuda, Holding ve şirketlerinde belirli sürelerde (5-10-15-20 yıl ve daha üstü) görev yapan çalışanlara hizmet sürelerini gösteren plaketler verilmektedir.

Kurum bilinci ve aidiyet duygusunun önemli bir insan kaynakları unsuru olduğu Bilkent Holding'de, katılımcı ve paylaşımcı bir yöntemle çalışanların şirket iş süreçleri hakkındaki fikir ve önerileri alınmaktadır. Dönemsel olarak gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anketleri sayesinde çalışanlardan alınan geri bildirim sonucunda çeşitli iş süreçlerinde verimliliği artırmaya yönelik düzeltici ve iyileştirici çalışmaların planlanması ve hayata geçirilmesine imkân tanınmaktadır.