Yönetim “Karşılıklı etkileşim
yoluyla yönetim” olarak
tanımlanabilecek
kurumsal yönetim,
belirli aşamaları
geçmeyi gerektiren
uzun soluklu bir
süreçtir. Kurumsal
yönetim anlayışını
benimsemiş olan
Bilkent Holding bu
süreçte elde ettiği
bulgular ışığında
çalışmalarını bir
plan dahilinde
sürdürmektedir.
Kurumsal Yönetim
Yaklaşımı


Bilkent Holding, kurumsal
yönetim ilkeleri ışığında, güven
yaratan bir yönetim anlayışını
savunmaktadır.


Daha fazla bilgi için >>
İnsan Kaynakları

Bilkent Holding, çalışanlarına
yönelik yatırımı kurumsal
hedeflerinin ayrılmaz
bir parçası olarak
benimsemektedir.


Daha fazla bilgi için >>
Risk Yönetimi

Günümüzde kurumsal
yönetiminin başlıca
unsurlarından biri şeffaflık
ilkesidir. Şeffaflığın öncelikli
göstergesi ise sağlam ve doğru
işleyen risk yönetimi ve denetim
mekanizmalarının varlığıdır.


Daha fazla bilgi için >>